Skip to content

Kutse konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?” 7-8. Juuni 2024 Tallinn

Hea Noored, õoetajad

Olete oodatud rahvusvahelise konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa kell 10.00

Konverentsi eesmärk on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Konverentsi raames soovime luua mitmekesine ja kultuuridevaheline noorte koostöövõrgustik ja sotsiaalne kapital noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse.

See konverents on pühendatud noortele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal.

Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 150 inimest, et tähistada programmi tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Euroopat, Eestit ja selle elanikke. See konverents on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel (KOVi) valimistel.

Kavandatav konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte osalus kultuuri kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised. 

Konverentsi esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud demokraatia väljakutsetest, Euroopa Parlamendi valimiste mõjust noortele, noorte rollist poliitikas (arvestades, et pärast seadusemuudatust saavad üle 16-aastased hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsustusprotsessis, olemasolevate probleemide väljaselgitamisest. 
Päeva jooksul toimuvad töötoad mis toimuvad ka teisel päeval, et saada vajaliku lisa teadmisi ja oskusi eelvalitud teemadel. Töögruppide raames väljatöötakse jätkuprojekt ja konverentsi sõnum (ametlik noorte deklaratsioon) ning tutvustakse projekti tulemused (s.h. info- õppematerjalid ja eveebileht). Konverentsi erikülaline on Hatem Atallah, diplomaat, Tuneesia strateegiliste uuringute instituut.

Konverentsi ajakava leiad siin: https://democracy.sscw.ee/ajakava

Registreerimine on avatud kuni 3. juuni 2024 veebil: democracy.sscw.ee/registreerimine
Osalemine on tasuta! Osalejale tagatakse toitlustus, õppematerjalid, sisukas ajakava.

Üritust korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.” Avaliku arutelu toimumist toetab Briti Nõukogu Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga