Skip to content

Arutelu 6

Avaliku arutelu peamine eesmärk on tõsta noorte teadlikkust oma eluga seotud põhiteemadest ja ka sellest, mis mõjutab riiki ja Euroopat, pidada dialoogi riigiasutuste, ettevõtjate, kodanikuühiskonna, poliitikute ja kogukonnaliikmete vahel, harida noori ja püüda leida väljakutsetele innovatiivseid lahendusi, mis toetavad demokraatia arengut ja ühiskonna vastupidavusvõime.

Avaliku arutelu käigus keskendume noorte arvamusele Euroopa Parlamendi valimistel,
tutvume Euroopa Parlamendi valimiste põhiteemadega erakonnadel ning noortekogul: kas noorte hääl valimistel on kuulda, 16. hääletus, sotsiaalne kapital ja osalus, noorte eelarvamused demokraatia
kohta.

Lisaks võtmeteemade arutlemiselele, soodustame noorte valimisaktiivsuse tõusu, stimuleerime noori läbi kaasamise ja võimestamise protsessi osaleda kohalikus elus ning otsustamisprotsessis.

Sihtrühm: on oodatud kuni 40 osalejat (osalema on kutsutud noored, noortejuhid ja vabaühenduste esindajad, kohaliku kogukonna juhid, kohalike omavalitsuste liikmed, haridus-, kultuuri- ja äriringkondade esindajad ning teised huvitatud isikud).

AJAKAVA
10.00 – 10.50 Osalejate registreerimine
10.50 – 11.00 Avaliku arutelu tutvustus ning väike ettekanne „Mis on Euroopa Parlamendi valimised?” (Vassili Golikov, moderaator /koolitaja)
11.00 – 12.15 Noorte väitlused: Kas noorte hääl ja huvid on näha Euroopa Parlamendi valimistel? (Erakonndade noorteorganisatsiooni esindajad)
12.15 – 13.00 Arutelu töögruppides (arutletakse töögruppides mis saaks olla noorte panus Euroopa tähtsatel teemadel peale Euroopa Parlamendi valimisi)
– Julgeolek (siseturvalisus ja välisjulgeolek)
– Sotsiaal majanduslik olukord (Tööhõive ja sotsiaalsed garantiid)
– Haridus ja vaba aja veetmine (Erasmus+ programm)
– Noorte osalus demokraatia arendamisel
– Noored ja jätkusuutlik areng
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.15 Euroopa Noorte delegaditöö tutvustus – Rudolf Kasper Naruski, Eesti Euroopa Noorte delegaat (ENL) online
14.15 – 15.30 Noorte takistused ja eelarvamused Euroopa Demokraatia ehitamiseks ka noorte osaluse edendamiseks.
15.30 – 16.00 Noorte arutelude kokkuvõtted ja tunnustamine.

Tegevuste korraldamisel ning ekspertide kaasamisel, tagame poliitiliselt neutraalsus. Üritusele kutsutakse kõikide erakondade esindajad. Ürituse moderaatori poliitilist neutraalsuse säilitamine aitab juhtida konfliktipotentsiaali ühe poole huvides ja säilitab üldsuse usalduse avaliku elu tegelaste või apoliitiliste osalejate sõltumatute ja sõltumatute arvamuste vastu. Lähtume oma tegevuses valimiste head tavast.

Üritust korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.” Avaliku arutelu toimumist toetab Briti Nõukogu Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. 

PRAKTILINE INFO
Töökeeled: Eesti ja Vene
Osalejatele on tagatud toitlustlus ja õppematerjalid.
Osalemine on tasuta!

✔ NB! Registreerimine on avatud kuni 01.05.2024 veebilehel: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB! Kohtade arv on piiratud (40 kohta)!!!

Lisainfo: Tel 55576329 / 55602993 / või saatke projektijuhile kiri: info@sscw.ee