Skip to content

Avalikud arutelud

Avaliku arutelu peamine eesmärk on tõsta projekti sihtrühma teadlikkust oma eluga seotud põhiteemadest ja ka sellest, mis mõjutab riiki ja Euroopat, pidada dialoogi poliitikute ja kogukonnaliikmete vahel, harida ja propageerida inimeste vajadusi, muresid ja püüda leida lahendusi. Igal avalikul arutelul on üks põhiteema ja ka mitmeid teisi arutelusid. Keskendume noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste põhiküsimusele, mis neid muretsevad. Lisaks võtmeteemadele stimuleerime ka kohalikku avalikku arutelu valimisprotsessi ajal.

  • 1) Avalik arutelu “Räägi kaasa demokraatia kaitseks ja toeks” 28.12.22023, Toila Spa Hotel, (Hariduspoliitika ja haavatavate rühmade kaasamine).
  • 2) Avalik arutelu “Räägi kaasa Eesti julgeoleku ja demokraatia edasise arengu eest” 2.02.2024 in Narva Eesti Gümnaasium (Turvalisuse ja demokraatia küsimused)
  • 3) Avalik arutelu “Millised on valimiskampaania väljakutsed Eestis, kui meediamaastik on kallutatud?” 20.02.2024 Tartu Annelinna gümnaasiumis(Valimiskampaania spetsiifika ja meediaanalüüsid/kriitiline mõtlemine)
  • 4) Avalik arutelu “Räägi kaasa sotsiaalmajandusliku stabiilsusest ja noorte kohanemisvõimest” 19.04.2024 Eesti Puuetega Inimeste Koda (Rohepööre ja sotsiaalmajanduslikud kriisid, töökohtade loomine)
  • 5) Avalik arutelu “Räägi kaasa vihakõnest ja võrdõiguslikkusest” 26.04.2024 , Tallin, Hestia Hotel Europa (Vihakõne, mitmekesisus, võrdsus ja inimõigused)
  • 6) Avalik arutelu “Young people’s participation in EU elections and their prejudices towards democracy” 03.05.2024 Tallinn, Hestia Hotel Europa (Noorte hääl valimistel, 16. hääletus, sotsiaalne kapital ja osalemine).

Registreerimine aruteludele on avatud veebilehel

Lisainfo saamiseks pöörduge palun projektijuhi poole: Vassili Golikov, vassili@sscw.ee