Skip to content

ÜLDINE ÜLEVAADE KOOLITUSTEST:

Koolituste seeria eesmärgiks on tõsta noorte valijate teadlikkust, parandada noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste arusaamist valimiste demokraatlikust protsessist igapäevaelus, lisaks selle jkaasata noori valimisprotsessi ning ausate ja avatud valimiste roll, tagades seeläbi ausa mängu valimiskampaaniates ja lugupidava suhtumise valijasse ning tugevdades demokraatiat Eestis.
Iga koolitus keskendub ühele eelnevalt valitud teemale ja valdkondadevaheliste teemade selgitamisele. Koolituste eesmärk on anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi demokraatia kontseptsiooni, valimisprotsessi, hea valitsemistava ja poliitika kohta ning pakkuda praktilist kriitilist mõtlemist eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kohta ja muid selliseid oskusi.

Koolituse teine osa on pühendatud praktiliste kogemuste omandamisele, kohtudes kohapealsete ekspertide ja ametivõimudega, kes on võimelised vastama tulevaste kogukonnajuhtide ja valijate praktilistele küsimustele.Seda täiendavad strateegilised arutelud ekspertidega, harjutused ja rühmatööd, et kasutada parimaid Euroopa ja Eesti kogemusi ja parimaid tavasid demokraatlike muutuste algatamiseks (meediakampaaniate korraldamine, valimisvalvurite roll, poliitikute lubaduste kriitiline analüüs jne) ning luua võrdlevat perspektiivi tulevaste lahenduste väljatöötamiseks. Iga koolitussessioon järgib sama ülesehitust, kuid käsitleb põhiteemasid eespool kirjeldatud eri tasanditel, et tagada teema terviklik läbivaatus. 

Image source: Tripadvisor

Narvas

30.01.2024, Narva Gümnaasiumis kell 13.30
Demokraatia ja politoloogia alused


22.02.2024, Meresuu SPA Hotell kell 11.00
“Valimiste valvekoerad ja hea valitsemistava”