Skip to content

II Koolitus

Demokraatia ja politoloogia alused

Teine demokraatia edendamise koolitus teemal “Demokraatia ja politoloogia alused” toimub 30.01.2024, Narva Gümnaasiumis kell 13.30 pm.
Koolituste seeria eesmärgiks on tõsta noorte valijate teadlikkust, parandada noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste arusaamist valimiste demokraatlikust protsessist igapäevaelus.
Koolitus keskendub koolitus keskendub politoloogia aluste tutvustamisele, demokraatlike protsesside ja nende komponentide mõistmisele.

AJAKAVA
13.00 - 13.30 Saabumine ja registreerimine.
13.30 - 13.40 Demokraatia programmi tutvustus
13.40 - 14.15 Koolituse I osa - Poliitikateaduse alused (poliitiliste ideede, ideoloogiate, institutsioonide, poliitikate ja protsesside mõistmine).
14.15 - 14.30 Praktiline sessioon
14.30 - 15.00 Koolituse II osa - Demokraatlikud protsessid ja demokraatia teooria komponendid?
15.00 - 15.15 Kohvipaus
15.15 - 15.45 Praktiline sessioon
15.45 - 16.00 Kokkuvõte

Koolitusprogramm annab võimaluse arendada noorte seas arvamusliidreid, kellest saavad (oma kogukonnas) valimisvaatlejad ning kes jagavad teadmisi ja teavet sõprade ja kolleegidega viisil, millel on mitmekordistav mõju ja mis kaudselt mõjutab laiemat kogukonda.

Samuti aitame tugevdada hääletamiskäitumist ja poliitilist kultuuri. Koolitusel osaleb eeldatavasti kokku kuni 20 noort/kodanikku. Koolituskursuse lõpus valitakse 20 kõige aktiivsemat ja motiveeritumat osalejat, kes jätkavad oma tööd Euroopa Parlamendi valimiste vaatlejatena.

Lisainfo ja registreerimisega seotatud küsimnused palume saata e-postile: vassili@sscw.ee