Skip to content

Ajakava

Konverents “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”

AJAKAVA

07.06.2024, Tallinn Hestia Hotel Europa (Suur saal) kell 10.00
Konverentsi modereerib: Amb. Hatem Atallah

10.00 – 10.30 Tervituskõned:
– Ursula Roosmaa, Eesti Briti Nõukogu direktor.
– Aleksei Jashin, Tallinna abilinnapea.
– Vassili Golikov, SSCW programmijuht.

10.30 – 11.00 Ettekanded :
– “Valimiste vanuse alandamine 16 aastani kõigil valimistel julgustaks noori osalema ühiskonnaelus”
 – Hanah Lahe, Riigikogu liige
– “Noorte hääletus 16 – noorte võimestamine muutuste tegijaks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil”. – Riin Suuster, Eesti ÜRO noordelegaat, Eesti Noorteühenduste Liit (onilne)
– “Noorte hääl Euroopa Parlamendi valimistel: Mida noored valijatele sihiks seadsid ja pakkusid” – Rudolf Kasper Naruski, Eesti Euroopa Liidu noordelegaat (online)
– “Riiklikud noorteühenduste liidud kui demokraatlike paranduste ja noorte valimisosaluse edasiviiv jõud: Islandi juhtum“ – Geir Zöega, Islandi Noorteühenduste liidu rahvusvaheline ametnik
– „Noored, demokraatia edusammud ja demokraatlik kõrvalejäämine Põhjamaades“ –  Alejandra Hansen, Compass (Taani) 

11.00 – 12.15 *Paneeldiskussioon I “Noorte ja kodanikuühiskonna peamised väljakutsed demokraatia tugevdamisel ja Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste mõju.”.

Arutelu erakondade esindajate vahel (Moderaator: Peeter Taim, politoloog)
– Eesti Reformierakonna esindaja – Hanah Lahe
– Sotsiaaldemokraatide esindaja – Katri Raik
– Isamaa esindaja – Virve Linder
– Eesti200 esindaja -Liisa Pakosta
– Eesti Keskerakonna esindaja – Jana Toom
– Parempoolsete esindaja – Eero Raun
– EKRE (Sinise Ärkamise) esindaja – täpsustamisel
– Eestimaa Roheliste esindaja – Evelyn Sepp
12.15 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.30 Paneeldiskussioon II “Noorte roll poliitikas kriisiajal: toetada, uuendada ja arendada?”
– Karl Kristjánsson, Islandi Noored Sotsialistid (Island)
– Josefin Alvarsson, Burgarden Gymnasiumi õpilane (Rootsi)
– Christelle Rammul, Euroopa Parlamendi valimiste noorte valimisvalvur.
– Henrik Harjus, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat
– German Morris, Noorte programmide juht Peace Child Eesti
13.30 – 14.45 Lõuna (Tallinki restoranis Tempo)
15.00 – 15.15 Erikülalise peakõne T.E. Ross Allen, Suurbritannia suursaadik Eestis
15.15 – 16.00 Töötoad:

“Noored ja demokraatia (osalus)” – German Morris, Peace Child Estonia
“Noored ja jätkusuutlikkus/rohepööre: kompostimine” – Anneli Ohvril, Lets do it World.
“Noored ja haridus” – Reet Laja, Eesti Haridusfoorum
“Noored ja kultuuridevaheline dialoog” – Amb Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut / Anna Lindh Foundation (Tuneesia).
“Noored, meedia ja poliitika” – Proff. Mette Brogden, Aritonza Ülikool (USA)
16.00 – 16.45 **Töögruppid: noortealgatuse (projekti) väljatöötamine / konverentsi avalduse väljatöötamine
16.45 – 17.00 Tulemuste tutvustamine ja konverentsi kokkuvõtted.

8. juuni 2024, Tallinn, Hestia Hotel Europa
10.00 – 11.30 Rahvadiplomaatia ja kultuuriline jätkusuutlikkus: sildade ehitamine rohelises mõtlemises ja mitmekesisuse omaksvõtmisel – Suursaadik Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut
11.30 – 12.00 Töögrupid: Millised on takistused noorte ja kogukondade osalemisel otsustusprotsessis?
12.00 – 13.00 Parimate praktikate jagamine noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise kohta inimõiguste, demokraatia arengu ja huvikaitsetöös (EuroMedi ja Põhjamaade piirkonnas).
– Hatem Atallah, Suursaadik (Tuneesia)
– Alejandra Hansen, Noorteühendus Compass (Taani)
– Laura Rajala, Green Habito (Soome)
– German Morris, Peace Child Eesti
13.00 – 17.00 Lõunasöök+ Töötoad
17.00 – 18.00 Töögrupid: Kuidas kaasata haavatavaid rühmi aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna ülesehitamisse (vähemused, erivajadustega inimesed, LGBT-kogukond jne).
18.00 – 18.30 Tulemuste ja järelduste tutvustamine.

Üritust korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.” Avaliku arutelu toimumist toetab Briti Nõukogu Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Konverentsi toetavad ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.