Skip to content

Konverents

Konverents “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”

7-8. Juuni 2024, Tallinn, Hestia Hotel Europa, Suur saal , kell 10.00 – 17.00

Konverentsi eesmärk on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Konverentsi raames soovime luua mitmekesine ja kultuuridevaheline noorte koostöövõrgustik ja sotsiaalne kapital noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse.

See konverents on pühendatud noortele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal.

Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 150 inimest, et tähistada programmi tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Euroopat, Eestit ja selle elanikke. See konverents on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel (KOVi) valimistel.

Kavandatav konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte osalus kultuuri kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised. 

Konverentsi esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud demokraatia väljakutsetest, Euroopa Parlamendi valimiste mõjust noortele, noorte rollist poliitikas (arvestades, et pärast seadusemuudatust saavad üle 16-aastased hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsustusprotsessis, olemasolevate probleemide väljaselgitamisest. 
Päeva jooksul toimuvad töötoad mis toimuvad ka teisel päeval, et saada vajaliku lisa teadmisi ja oskusi eelvalitud teemadel. Töögruppide raames väljatöötakse jätkuprojekt ja konverentsi sõnum (ametlik noorte deklaratsioon) ning tutvustakse projekti tulemused (s.h. info- õppematerjalid ja eveebileht). Konverentsi erikülaline on Hatem Atallah, diplomaat, Tuneesia strateegiliste uuringute instituut.

Registreerimine on avatud kuni 3. juuni 2024 veebil: https://democracy.sscw.ee/registreerimine/
Osalemine on tasuta! Osalejale tagatakse toitlustus, õppematerjalid, sisukas ajakava.

Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke palun ühendust: info@sscw.ee / või +372 55602993.

AJAKAVA

07.06.2024, Tallinn Hestia Hotel Europa (Suur saal) kell 10.00
Konverentsi modereerib: Amb. Hatem Atallah

10.00 – 10.30 Tervituskõned:
– Ursula Roosmaa, Eesti Briti Nõukogu direktor.
– Aleksei Jashin, Tallinna abilinnapea.
– Vassili Golikov, SSCW programmijuht.

10.30 – 11.00 Ettekanded :
– “Valimiste vanuse alandamine 16 aastani kõigil valimistel julgustaks noori osalema ühiskonnaelus” – Hanah Lahe, Riigikogu liige
– “Noorte hääletus 16 – noorte võimestamine muutuste tegijaks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil”. – Kaarel Taimla, juhatuse esimees, Eesti Noorteühenduste Liit
– “Noorte hääl Euroopa Parlamendi valimistel: Mida noored valijatele sihiks seadsid ja pakkusid” – Rudolf Kasper Naruski, Eesti Euroopa Liidu noordelegaat
– „Noored, demokraatia edusammud ja demokraatlik kõrvalejäämine Põhjamaades“ –  Alejandra Hansen, Compass (Taani) 

11.00 – 12.15 *Paneeldiskussioon I “Noorte ja kodanikuühiskonna peamised väljakutsed demokraatia tugevdamisel ja Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste mõju.”.
Moderaator: Peeter Taim, politoloog
Arutelu erakondade esindajate vahel teemadel: kodanikuühiskonna vajadused ja väljakutsed EL poliitika kujundamisel, tööturupoliitika EL vaatenurgast, haridus, demokraatia vastupidavusvõime jt.
– Eesti Reformierakonna esindaja – Hanah Lahe
– Sotsiaaldemokraatide esindaja – Katri Raik
– Isamaa esindaja – Virve Linder
Eesti200 esindaja -Liisa Pakosta
– Eesti Keskerakonna esindaja – Jana Toom
– Parempoolsete esindaja – Eero Raun
– Eestimaa Roheliste esindaja – Evelyn Sepp
12.15 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.30 Paneeldiskussioon II “Noorte roll poliitikas kriisiajal: toetada, uuendada ja arendada?”
– Ingrid Raudsepp, Tartu Ülikooli tudeng
– Karl Kristjánsson, Islandi Noored Sotsialistid (Island)
– Josefin Alvarsson, Burgarden Gymnasiumi õpilane (Rootsi)
– Christelle Rammul, Euroopa Parlamendi valimiste noorte valimisvalvur.
– Henrik Harjus, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat
13.30 – 14.45 Lõuna (Tallinki restoranis Tempo)
15.00 – 15.15 Peakõne T.E. Ross Allen, Briti Suursaadik
15.15 – 16.00 Töötoad:
“Noored ja demokraatia (osalus)” – German Morris, Peace Child Estonia (I korrus)
“Noored ja jätkusuutlikkus/rohepööre: kompostimine” – Anneli Ohvril, Lets do it World. (Parliament ruum)
“Noored ja haridus” – Reet Laja, Eesti Haridusfoorum (Suursaal vasak osa)
“Noored ja kultuuridevaheline dialoog” – Amb Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut / Anna Lindh Foundation (Tunisia) (Suursaal parem osa)
“Noored, meedia ja poliitika” – Proff. Mette Brogden, Aritonza Ülikool (USA) (Tallinna saal)
16.00 – 16.45 **Töögruppid: noortealgatuse (projekti) väljatöötamine / konverentsi avalduse väljatöötamine
16.45 – 17.00 Tulemuste tutvustamine ja konverentsi kokkuvõtted.

8. juuni 2024, Tallinn, Hestia Hotel Europa
10.00 – 11.30 Rahvadiplomaatia ja kultuuriline jätkusuutlikkus: sildade ehitamine rohelises mõtlemises ja mitmekesisuse omaksvõtmisel – Suursaadik Hatem Atallah, Tuneesia Strateegiliste Uuringute Instituut
11.30 – 12.00 Töögrupid: Millised on takistused noorte ja kogukondade osalemisel otsustusprotsessis?
12.00 – 13.00 Parimate praktikate jagamine noorte ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise kohta inimõiguste, demokraatia arengu ja huvikaitsetöös (EuroMedi ja Põhjamaade piirkonnas).
– Hatem Atallah, Suursaadik (Tuneesia)
– Alejandra Hansen, Noorteühendus Compass (Taani)
– Laura Rajala, Green Habito (Soome)
– German Morris, Peace Child Eesti
13.00 – 17.00 Lõunasöök + Töötoad8
17.00 – 18.00 Töögrupid: Kuidas kaasata haavatavaid rühmi aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna ülesehitamisse (vähemused, erivajadustega inimesed, LGBT-kogukond jne).
18.00 – 18.30 Tulemuste ja järelduste tutvustamine.

*Demokraatia/kultuuridevahelise dialoogi ja roheliste/digitaalsete lahenduste integreerimise pideva toetamisega meie igapäevaellu ja kodanikuühiskonna teadlikkuse suurendamisega parandame koostööd riigi ja erasektoriga, et saavutada jätkusuutlikke eesmärke.

*Konverentsi lõpus koostatakse noortevõrgustiku strateegilised dokumendid vajalike muudatuste kohta (noorte ettepanekul) ja konverentsi avaldus koos ettepanekutega konkreetsete lahenduste leidmiseks noortele, kodanikuühiskonnale, valitsusele ja ettevõtlussektorile, kuidas tulla toime ja edendada oma tööd demokraatia- ja kliimakriisi, rohelise ülemineku ja digitaalselt integreeritud ühiskonna tähtsuse ajal. Põhilisi noorte osaluse, demokraatia, kultuuridevahelise suhtlemise ning jätkusuutlikkuse küsimusi ja poliitikaid arutatakse peamiselt noorte vaatenurgast.

Üritust korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child Eesti koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.” Avaliku arutelu toimumist toetab Briti Nõukogu Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Konverentsi toetavad ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.