Skip to content

Arutelu 4

IV avalik arutelu “Räägi kaasa sotsiaalmajandusliku stabiilsusest ja noorte kohanemisvõimest”, mis toimub 19.04.2024 Tallinnas, Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10) kell 11.00

Avaliku arutelu peamine eesmärk on tõsta noorte teadlikkust oma eluga seotud põhiteemadest ja ka sellest, mis mõjutab riiki ja Euroopat, pidada dialoogi riigiasutuste, ettevõtjate, kodanikuühiskonna, poliitikute ja kogukonnaliikmete vahel, harida noori ja püüda leida väljakutsetele innovatiivseid lahendusi, mis toetavad demokraatia arengut ja ühiskonna vastupidavusvõime.

Avaliku arutelu käigus keskendume Eesti sotsiaalmajandusliku olukorra kaardistamisele ja võimalike lahenduste väljatöötamisele, võttes arvesse noorte vajadusi ja olemasolevaid meetmeid.

Sihtrühm: on oodatud kuni 40 osalejat (osalema on kutsutud noored, noortejuhid ja vabaühenduste esindajad, kohaliku kogukonna juhid, kohalike omavalitsuste liikmed, haridus-, kultuuri- ja äriringkondade esindajad ning teised huvitatud isikud).

AJAKAVA
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
11.00 – 11.05 Päeva ülevaade ning Demokraatia akadeemia tuleva ürituste tutvustus democracy.sscw.ee
11.05 – 11.20 Eesti sotsiaalmajandusliku olukorra kaardistus (ettevõtluse arengu, sotsiaalküsimuste ning peamiste vajaduste rahuldamise kontekstis)
11.20 – 12.20 Esimene arutelu töörühmades: Kuidas mõjutab raske sotsiaalmajanduslik olukord noorte arengut ja juurdepääsu huviharidusele?
12.20 – 13.30 Lõunasöök  
13.30 – 14.30 Teine arutelu töörühmades: Noorte ettepanekud ja lahendused sotsiaalmajandusliku olukorra parendamiseks olemasolevate meetmete raames (võttes arvesse rohepööret, eestikeelsele õppimisele üleminekut ja piiratud ressursse) 
14.30 – 15.00 Noorte  projektiideed Euroopa parlamendi valimiskampaania korraldamiseks Eestis sotsiaalmajandusliku teemade kajastamisel
15.00 – 15.30 Arutelude tulemuste tutvustamine, aktiivsete noorte tunnustamine ja kokkuvõtete tegemine.

PRAKTILINE INFORMATION
Töökeeled: Eesti ja Vene
Osalejatele on tagatud toitlustlus ja õppematerjalid.
Osalemine on tasuta!

✔ NB! Registreerimine on avatud kuni 18.04.2024 veebilehel: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8
NB! Kohtade arv on piiratud (40 kohta)!!!

Lisainfo: Tel 55576329 / 55602993 / või saatke projektijuhile kiri: info@sscw.ee